InterDom architecture company

Последни проекти

За нас

Фирмата е създадена през 1990 год. като ЕТ “Чародейка – Петър Петров”, а от 1998 год. е регистрирана като “Чародейка – 90“ ООД с основна дейност пътно строителство  както на територията на Софийска община, така и извън нея. ю.

Седалището на фирмата се намира на ул. Кремиковско шосе № 5, София. От 2008 г. е регистрирана в „Камарата на строителите в България”, като строител от Втора група /строежи от транспортната инфраструктура/ сроежи от втора до четвърта категория СМР

Галерия